Linken mellom Kjølen RU378 (434.725 MHz) og Trolltind RV50(145.625 MHz) er satt i drift. Trolltind RV50 er også linket til Falsnes RU380 (434.750 MHz). Dette betyr at vi nå kan ha qso via repeateren på Kjølen i Tromsø og inn til Falsnes ved Skibotn og motsatt.

LA5II