Innkalling er sendt på e-post til medlemmene 18.1 og regnskap ble sendt ut idag 23.1.

Ta kontakt om du ikke har mottatt dette.

Revisors rapport legges frem på generalforsamlingen.

Se innkalling på mail for pålogging.

Vel møtt!