Radioamatørklubben i Tromsø

Month: June 2022

Dugnad på LA3T

Velkommen til dugnad på klubben i Barduvegen 7.
Vi rydder og kaster gammel moro og utstyr.

Repeaterbua ryddes på formiddagen av noen få personer som har meldt seg til det arbeidet.

Tidspunkt for dugnad er satt til mandag 13. juni kl.18. Du er velkommen til å ta i et tak.