Polaric Tracker Config (PTC)

PTC er et konfigurasjonsprogram der en rekke parametre for oppsett av Polaric Tracker kan settes. Både en Windows og en Linux versjon finnes. Takk til LA8JRA, Odd Halvard, for programmering av Windows PTC. Takk til LA3QMA, Kai Gunther, for utviklingen av en Linux PTC. Takk til LA4BPA, Eilif, for Windows 7 driveren.

Nedlastinger

Windows PTC: PTCW_Setup_101.zip
Windows 7 64-bits USB driver: USB3264_cdc.zip
Linux PTC: (ikke lenger tilgjengelig)

Et par tips pr. 30.03.10

  • Polaric Tracker Config støtter Win XP, Win Vista og Win 7 32-bit. Win7 64-bit støtte kommer, takk til LA4BPA Eilif Gundersen for hjelp til dette!
  • Ved problemer å lese PT konfig (PTC, knapp “Read Tracker”) velg knapp “Reconnect Tracker”, prøv flere ganger. Årsak: PTC henger av og til på COM 1, ved å velge “Reconnect Tracker” leses flere COM-porter.

Firmware (programvare)

Polaric Tracker leveres pr. mars 2010 med firmware ver. 1.0 Nye versjoner av firmware er ikke lenger tilgjengelig.

Reset av Polaric Tracker

Hvis PT henger, dvs. ikke mulig å så på/av tracker eller at PT ikke indikerer lading så kan man prøve en reset av trackeren. Prosedyre for reset av Polaric Tracker:

  1. Skru av bunnlokk
  2. Det er en liten reset bryter helt ut til den ene siden av kortet. Se bilde. Bruk noe som ikke er ledende å trykke inn bryteren, f.eks en fyrstikk. Trackeren skal starte ved reset

USB-kabel for programmering

Et tips fra LA6YBA Kai Vidar i Grenlandgruppen av NRRL:
Hullet for USB-pluggen for programmering av Polaric Tracker er lite og rundt. Er plastkappa rundt USB-pluggen for stor kan den skjæres av ca. 5 mm.

I følge LA5PPA passer Clas Ohlsons USB kabel 38-1269.

Motvekt på Polaric Tracker

Polaric Tracker bør monteres med motvekt på antenna. Dette vil gi betydelig bedre signal. Informasjon om dette finner du i Motvekt_PT.pdf .

Kildekode

Kildekode finner du på GitHub.

Kontakt

(hvis ikke noe annet nytter )
tracker-support@la3t.no