Referatene fra møter i huskomitéen evt. sammen med styret.

Løpende status i hussaken finnes i styrereferatene fra og med februar 2024.

Referater