Den planlagte FORF øvelsen i april er utsatt til koronasituasjonen er avklart. Vi kommer tilbake med ny info når den foreligger.