Tromsøgruppen er bedt om å bistå Midnight Sun Marathon (MSM) med å arrangere mørketidsløpene lørdag 9 januar 2021.

Vårt oppdrag er å rapportere posisjonen til beste kvinne og mann i hvert løp ved hjelp av trackere og formidle denne informasjonen til speaker. APRS trackerene plasserer vi på sykelistene som følger de beste løperne.

Årets arrangement har blitt strukket i tid på grunn av strenge Korona regler. Første løp starter kl 13:00 og siste løp avsluttes kl 21:00. I år skal vi støtte følgende løp med trackere:

  • 13:00 Start Mørketidsmila (10K)
  • 13:00 Start Ishavskraft Marathon – Starter ved Sjøtun på Kvaløya
  • 15:00 Start PolarNight Halfmarathon group 1
  • 18:00 Start PolarNight Halfmarathon group 2

Som et minimum så trenger vi fem amatører for å løse oppdraget. Vi trenger personell til følgende arbeidsoppgaver:

  • Kl 12:00 – 13:30. 2 personer for å dele ut trackere til sykelister.
  • Kl 12:00 -16:00 – En operatør som sitter sammen med Speaker i speakerbua. Oppdraget er å formidle posisjonsdata til speaker.
  • Kl 16:00- ca 20:00 – En operatør som sitter sammen med Speaker i speakerbua. Formidler posisjonsdata til speaker. Antatt at beste kvinne og mann er i mål til kl 2000.
  • Kl 19:30-20:30 – En person for å hjelpe til med å samle inn trackere og pakke sammen utstyr.

Ønsker du å delta? Ta kontakt med LA9SDA – Dag