På grunn av smittesituasjonen i Tromsø blir gruppemøtet denne gangen virtuelt. Vi møtes på Whereby.