Velkommen til medlemsmøte om LA3T’s klubblokale/Huset i Barduvegen 7

Referat fra siste styremøte