Redningshundene NRH låner klubblokalet vårt. De skal holde kurs for sine medlemmer.