Nå har vi hatt møte med MSM og fått info om ny løypetrase og litt nye starttidspunkter.

LA7QM Arvid har laget et flott arbeidsdokument som ALLE bør laste ned og lese. Her er tidsestimater og ny løype beskrevet og visualisert. Med den nye video transmisjons løsningen er plassering av kamera helt uproblematisk siden trafikken går over 4G. (Telia).

Foreslåtte lokasjoner er beskrevet i dokumentet.

Vi trenger frivillige til å delta i opp og nedrigging i målområdet, samt folk til å betjene kamera, tracking og samband under selve løpet. Sett av lørdag 22 juni og delta på LA3T største enkeltarrangement. Godt vær er bestilt.

MSM 2024 Programplan