Onsdag 6.desember blir det kjørt lisensprøve på klubben. Prøven er gratis å delta på men Nkom tar et engangsgebyr for utstedelse av radioamatørlisens på 2000 kroner. Dette betales til Nkom. Mer info HER. Påmelding skjer ved å kontakte LA1BP Lennart. Vi ber om at huset holdes fritt for annen aktivitet i perioden prøven pågår.