Ifølge vedtektene skal det avholdes generalforsamling før utgangen av januar, og i år er det satt til tirsdag 30. januar kl. 19:00. Innkalling med sakspapirer vil bli sendt ut i god tid før møtet. Om det er noen saker medlemmene ønsker å ta opp på generalforsamlinga må dette sendes til styret innen 16. januar. Da […]